กกพ.และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือ

10661639_776457859079427_5434716794143625386_o

ในวันที่ 15 ต.ค. 2557 กกพ.และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกกพ. และกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายให้การอนุญาตต่างๆ แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตไฟฟ้ามีความสะดวกคล่องตัวและเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งข้อตกลงนี้จะเริ่มมีผลถือปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

177291_776457872412759_9176698491931646005_o 1506506_776457849079428_9107902102818039011_n 1658526_776457869079426_7831296367225191797_o 1962262_776457855746094_5389003674628810138_o

10604038_776457865746093_2783019003795044158_o 10644241_776457879079425_129673146356710872_o 10662101_776457962412750_3544236994720213701_o

10682361_776457852412761_6224846776868421798_o 10688113_776457862412760_1219289165924331175_o 10710434_776457875746092_7378434661547636014_o
การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ เพื่อให้ กกพ. เป็นศูนย์กลางในการอนุญาตกิจการพลังงาน และการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ OneStop Service เนื่องจากในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตหลายประเภท ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับจาก กกพ. 

ดังนั้น กกพ. จึงได้ปรับกระบวนการขอรับใบอนุญาตทุกประเภทให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอคำขอและรับใบอนุญาตได้ที่กกพ. จุดเดียว ซึ่งที่ผ่านมา กกพ. ได้มีความร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้แล้วได้แก่ ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดย กกพ.จะเป็นผู้รับยื่นและออกใบอนุญาตในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโรงงานผลิตไฟฟ้า(อ.1) และความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในการรับยื่นและออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2) ที่ กกพ. เช่นกัน

 

ที่มา : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (สกพ.)

1739 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้