กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 โรงงานขนาด 1,000 KW. ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน

eco-house-design-plan-1-1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 โรงงานขนาด 1,000 KW. ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน.
http://www.diw.go.th/hawk/law/5.pdf

p001

p002

p003

 

ที่มา : diw.go.th
ข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์

[sc:720x90yengo]

3372 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้