กฟภ.มั่นใจอีก 2 ปีไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้อีก 600 เมกะวัตต์

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่หวั่นเอกชนชะลอลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ มั่นใจอีก 2 ปีข้างหน้า
มีพลังงานเข้าระบบอีก 600 เมกะวัตต์ เชื่ออนาคตต้นทุนผลิตลดลง 

logo_pea02

20110620105504-contents1-3 (1)

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มั่นใจ อีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีพลังงานแสงอาทิตย์เข้าระบบไฟฟ้าอีก 600 เมกะวัตต์ ขณะที่แนวโน้มต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงในอนาคต 

          นายณรงศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วประมาณ 400 เมกะวัตต์ โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.รวม 3,000 เมกะวัตต์ และใน 2 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบของ กฟภ.ไม่ต่ำกว่า 600 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ แม้ขณะนี้อัตราการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อค่าไฟฟ้า (แอดเดอร์) ที่ภาครัฐให้มีอัตราลดลงเหลือ 6.50 บาทต่อหน่วย ทำให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนช่วงที่ผ่านมา แต่แนวโน้มภายใน 3 -5 ปีเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับ 50 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ เนื่องจากทิศทางต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้มีราคาลดลง ส่งผลให้ภาคเอกชนไทยหันมาสนใจการลงทุนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น

          นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ทิศทางของอัตราการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อค่าไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ จะเป็นการเสนออัตราการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ Feed In Tariff สำหรับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้รัฐบาลใหม่พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

1129

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

[sc:720x90yengo]

5081 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้