กระทรวงพลังงาน ดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ พท.กบินทร์บุรี

ดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ พท.กบินทร์ฯ รับแดดเต็มที่

988521_430852537085768_8325765524526751494_n

นายศราวุฒิ เพิ่มอยู่เย็น วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวตอนหนึ่งของการสัมมนาและศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่า จากนโยบายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จึงก่อตั้งบริษัท แอล โซลาร์ 1 ขึ้น ภายใต้การร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ ใช้งบลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี มีโรงผลิตไฟฟ้าทดแทนทั้งหมด 7 แห่ง ใน อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.เมือง ใช้ร่วมกับระบบการไฟฟ้า โดย 4% มาจากพลังงานโซลาร์เซลล์ ทำเต็มรูปแบบแล้ว

เบื้องต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี เป็นพื้นที่มีศักยภาพในการรับแดดได้มากกว่า 5.00 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ ประกอบกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 86,688 แผง บนเนื้อที่กว่า 215 ไร่ โดยออกแบบติดตั้งพิเศษให้อยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อลดการใช้สายไฟในโซลาร์ฟาร์มมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 35,000-40,000 หน่วยต่อวัน หรือคิดเป็น 13-14 ล้านหน่วยต่อปี ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กมาก ที่จ่ายไฟได้แล้ว
เป้าหมายของบริษัท แอล โซลาร์ 1 คือ การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม แหล่งเงินทุน รวมถึงการเป็นผู้รับเหมาในการออกแบบและติดตั้งระบบด้านพลังงานทดแทนให้กับลูกค้า สร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และปลูกสวนสมุนไพรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณโซลาร์ ฟาร์ม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 เม.ย. 2558 (กรอบบ่าย)
[sc:720x90yengo]

2497 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้