กระทรวงพลังงาน ปลดล็อคส่งเสริมโซล่าร์ฟาร์ม 178 ราย

10806415_370661993104823_909386315043132428_n

กระทรวงพลังงานไฟเขียวโซลาร์ฟาร์ม178ราย ‘เปิดทาง153รายเคลียร์ที่ตั้งมี.ค.58’ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม) ที่ค้างการพิจารณาตอบรับตั้งแต่ มิ.ย.53 จำนวน 178
โครงการปริมาณเสนอขาย 1,013 เมกะวัตต์ โดบกลุ่มแรกที่ไม่ติดปัญหาใดๆ พร้อมดำเนินการ 25
โครงการ 138 เมกะวัตต์ มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ไฟลงนามในสัญญาซื้อขายไฟ(PPA)
และกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ(COD) ภายใน 31 ธ.ค. 2558 โดยหลังจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จะทำหนังสือแจ้งไปยังเอกชนทั้งหมด

สำหรับกลุ่มที่มีปัญหา 153 โครงการ จำนวน 875 เมกะวัตต์แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1)ติดปัญหาไม่มีสายส่ง 82 โครงการจำนวน 490 เมกะวัตต์
2)พื้นที่ตั้งติดปัญหาผังเมือง 57 โครงการจำนวน 334 เมกะวัตต์ และ
3)ติดปัญหาทั้งสายส่งและผังเมือง 14 ราย จำนวน 48 เมกะวัตต์

กลุ่มนี้ที่ประชุมเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟโดยให้สามารถย้ายที่ตั้งโครงการใหม่ได้แต่กำหนดเวลา
ดำเนินการต่างๆ ให้ชัดเจนภายใน 31 มี.ค.58 ซึ่ง พพ.จะมีหนังสือแจ้งไปยังเอกชนเหล่านี้และ
กำหนด COD ภายใน 31 ธ.ค. 2558

pic_09_12_57_02

pic_09_12_57_01

10410417_365145660323123_8601992010367113264_n

นายอารีพงศ์กล่าว “นโยบายเราชัดเจนและมีมติไปแล้วว่าจะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก
แต่จะเคลียร์ที่ค้างท่อให้เสร็จโดยทั้ง 153 ราย ทาง พพ. จะประสานงานในเรื่องของการบริการด้าน
ข้อมูลหรือ วันสต็อปเซอร์วิสให้ว่าที่ใหม่ติดปัญหาว่าสายส่งเต็มหรือไม่ เพื่อให้ชัดเจนภายใน 31 มี.ค.58
ถ้าดำเนินการไม่ได้ที่สุดก็จะต้องยกเลิกไป โดยตามแผนรับซื้อไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2558
หากทำได้หมดภาพรวมการรับซื้อก็คาดว่าจะอยู่ระดับประมาณ 3,000 กว่าเมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) 15 ธ.ค. นี้ จะมีการรายงานเรื่องนี้”

“ที่ผ่านมาการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีปัญหาเพราะไม่มีกำหนด COD ที่ชัดเจน
ซึ่งจากนี้ไปทางคณะกรรมการกำกับกิจการกลังงาน(เรกูเลเตอร์)จะมีการกำหนดเรื่องนี้ให้ชัดเจน
รวมถึงการพิจารณาจะคำนึงถึงเรื่องของจุดเชื่อมโยงในแต่ละเขตการให้บริการไฟฟ้าในเรื่องของสายส่ง
หรือ Zoning ที่จะประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนที่จะรับข้อเสนอโครงการ”
สำหรับการรับซื้อไฟฟ้า
พลังงานทดแทนตามเป้าหมายที่จะรับซื้อถึงสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 1.39 หมื่นเมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้มีการซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ผูกพันแล้ว 8,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 5 พันราย โดยการรับซื้อไฟจากขยะมี
เป้าหมาย 400 เมกะวัตต์ ทำได้จริงเพียง 200 เมกะวัตต์ ดังนั้นนโยบายรัฐจึงต้องการจะส่งเสริมฯ
ในส่วนนี้เพิ่มเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวะมวล ส่วนพลังงานลม แสงอาทิตย์เต็มแล้วจึงต้องพิจารณา
ส่วนที่ค้างของเดิมเท่านั้น..

 

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน

[sc:720x90yengo]

2752 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้