กระทรวงพลังงาน เห็นชอบอนุมัติให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม จำนวน 27 โครงการ

   r080556
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม จำนวน 27 โครงการ โดยมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย รวมทั้งสิ้น 202.09 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 18 โครงการ รวม 82.14 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 6 โครงการ รวม 13.95 เมกะวัตต์ และขยะ 3 โครงการ รวม 106 เมกะวัตต์ สามารถเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในปี 2559 ได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ 21.66 เมกะวัตต์ ภาคกลางและภาคตะวันออก 121.28 เมกะวัตต์ และภาคใต้ 59.15 เมกะวัตต์ แต่ทั้งนี้ จะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือระบบส่งที่ชัดเจน ผ่านความเห็นชอบ
กระทรวงพลังงาน

10665678_347376445433378_6454401306851479488_n

ด้านเทคนิคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีแผนการดำเนินการที่เหมาะสมและชัดเจนและมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบที่แน่นอน

สำหรับโครงการโซล่าเซลล์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อจำกัดหลายข้อ เช่น การออกใบอนุญาต ร.ง.4 กฎหมายการดัดแปลงอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมาก

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์ ตามเป้าหมาย 2,000 เมกะวัตต์ ทาง พพ. อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอในระบบ Adder ในส่วนของ Solar Cell ในส่วนของราชการและสหกรณ์การเกษตรนั้น กกพ. อยู่ระหว่างการร่างระเบียบรับซื้อไฟฟ้า โดยการดำเนินโครงการในส่วนของกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือหลักเกณฑ์โครงการในขั้นตอนต่อไป

ข่าว : มิสเตอร์ โซล่าร์เซลล์‎

3807 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้