กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

13-04-58-03

ระยะนี้มีการพูดถึงเรื่องโลกร้อนกันมากขึ้น สาเหตุที่โลกร้อนเพราะชั้นบรรยากาศถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกที่หนาแน่นขึ้น จนความร้อนไม่อาจสะท้อนกลับออกไปได้เท่าที่ควรแต่กลับสะสมอยู่ในแผ่นดินและมหาสมุทรมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ภูมิอากาศแปรปรวนและเกิดมหันตภัยต่อเนื่อง หลากหลาย ถี่และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที

     ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงกลุ่มฟอสซิลหลักๆสามอย่างคือ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

waterwheel4

   การจะลดโลกร้อนทางหนึ่งคือการใช้พลังงานโดยประหยัด และ มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด 
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและจะมีให้เราใช้ไปอีกนานนิรันดร์ 
เซลล์แสงอาทิตย์จะแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากแต่ละเซลล์มีค่าทางไฟฟ้าน้อย การจะนำมาใช้งานจึงต้องนำมาเรียงต่อกันหลายเซลล์เป็นแผงเซลล์เพื่อให้สะดวกในการใช้งานและมีค่าทางไฟฟ้าเพียงพอ การประยุกต์ใช้ที่พบเห็นมากคือเป็นไฟส่องสว่างรูปแบบต่างๆ  แต่ที่นำมาให้ดูในคราวนี้เป็นการดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วย

waterwheel7

กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
(ชนิดแยกส่วนต้นกำลังคือแผงเซลล์และชุดควบคุมไว้บนฝั่งเพื่อประโยชน์อื่น เช่น สูบน้ำ)

 

waterwheel6

ภาพขณะหยุดการใช้งาน จะเห็นเชือกที่ตรึงไว้กับหลักบนฝั่ง เพราะมันพร้อมจะเคลื่อนที่อย่างเรือเล็กๆลำหนึ่ง 
(ผู้ผลิตคือบริษัทเอกรัฐโซล่าร์จำกัด  กำลังพัฒนาต่อเนื่องให้เหมือนเรือที่หนุ่มสาวนั่งเล่นในสระน้ำที่เขาดิน)

waterwheel3 waterwheel7

 

waterwheel11 waterwheel12
ภาพส่วนต้นกำลังคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนขาสนามและชุดควบคุมระบบในตู้คอนโทรล

waterwheel5

ต้นแบบที่เป็น Drawing

 

เป็นหน้าที่ของทุกๆท่าน โดยเฉพาะที่มีฐานะดีระดับพอช่วยสังคมและช่วยโลกได้  ที่มีโอกาสเกี่ยวข้อง เช่น มีแหล่งน้ำ สระน้ำ หรืออาจเลยไปถึงบ่อกุ้ง  บ่อปลา ที่ต้องตัดสินใจเพื่อส่งมอบโลกสีเขียวที่สะอาดสะอ้านให้แก่ลูกหลานของเราในอนาคตนานเท่านานข้างหน้าต่อไป

 

ที่มา :   nation 6161 Nation Blog เดชนิยม
[sc:720x90yengo]

9430 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้