คลิปรายการ Energy update ตอน Solar Rooftoop ไม่ต้องขอใบ รง.4

Energy update ตอน Solar Rooftoop ไม่ต้องขอใบ รง.4

789

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

[sc:720x90yengo]

1860 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้