ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ps600bd

Solar pump 

 (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
1. แผงโซลาร์เซลล์ตามขนาดที่ต้องการ
2. ปั๊มน้ำ DC หรือ ปั๊มน้ำใช้แบตเตอรี่
3. เครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟในระบบสูบน้ำ
4. แบตเตอรี่

หลักการทำงาน

แผงโซล่าเซลล์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วทำการประจุ (ชาร์จ)เข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อรอจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำต่อไป โดยมีตัวController เป็น ตัวควบคุมการชาร์จและใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดในระบบ ปริมาณน้ำที่ได้ในการสูบแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีใน แบตเตอรี่ ปริมาณกระแสไฟในแบตเตอรี่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและกำลัง วัตต์(W)ของแผงโซลาร์เซลล์ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ได้ในการสูบแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปั๊มน้ำ ของแต่ละรุ่นในระบบด้วย

เหมาะ สำหรับพื้นที่ห่างไกลจากไฟฟ้าบ้าน เช่น ไร่ สวน พื้นที่นา พื้นที่การเกษตรอื่นๆ ที่ต้องการน้ำให้กับต้นไม้ พืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์ การปศุสัตว์ การประมง ระบบน้ำในบ้าน ฯลฯ

 

ที่มา :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
http://www.phrae.mju.ac.th/cms/clinictechnology/index.php/2013-04-18-07-52-29/29-2013-04-18-08-53-37

[sc:720x90yengo]

8098 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้