ดึงเงินกองทุน 2.6 พันล้านหนุนกองทัพ-ราชการลุยพลังงานทดแทน

pppp
ดึงเงินกองทุน2.6พันล้านหนุนกองทัพ-ราชการลุยพลังงานทดแทน พลังงานเตรียมจัดสรรงบประมาณ 2.6 พันล้านจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน เดินแผนเสริมความมั่นคงพลังงานสนับสนุนกองทัพทำโครงการพลังงานทดแทน นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร มาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ สนับสนุน 6 ชุดโครงการใหญ่ อาทิ 1. ชุดโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาดเล็ก 2. ชุดโครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ชุดโครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการตามแนว พระราชดำริจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.ชุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง 5.ชุดโครงการสถานี ผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) 6.ชุดโครงการสนับสนุนพลังงานจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้ง 6 ชุดโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินรวม 2.68 พันล้านบาทส่วนใหญ่เป็นโครงการของกองทัพและจังหวัด นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า โครงการทั้ง 6 ชุด ยังมี โครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการ ซึ่ง มุ่งเน้นให้เกิดการสาธิตและให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะชุดโครงการที่ 6
ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัด จะมุ่งให้เกิด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแพร่หลาย

ที่มา : มติชน / กรุงเทพธุรกิจ /ไทยโพสต์ / โลกวันนี้
ข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์

[sc:720x90yengo]

2127 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้