‘ดุสิต เครืองาม’ แจงโซลาร์รูฟเสรีและยานยนต์ไฟฟ้า ครม.มอบกระทรวงต่างๆ พิจารณา – กมธ. จะจัดสัมมนาและนิทรรศการ

617860-01

นายดุสิต เครืองาม รองประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน 
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานแถลงข่าว เรื่องโซลาร์รูฟเสรีและยานยนต์ไฟฟ้า ตามที่ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เคยเสนอโครงการปฏิรูปด้านพลังงานและส่งไปให้รัฐบาลแล้ว 2 เรื่องนั้น ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี ได้รับเรื่องและได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ สำหรับโครงการโซลาร์รูฟเสรีนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และลดภาระการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ส่วนโครงการปฏิรูปการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านั้น จะทำให้เกิดการปฏิรูปพลังงาน และการเดินทางด้วยยานพาหนะไฟฟ้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมมากมาย ประชาชนก็จะมีงานทำเพิ่มขึ้น ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ จะจัดให้มีงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง โซลาร์รูฟเสรี และยานยนต์ไฟฟ้า

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา :  INN NEWS
[sc:720x90yengo]
2193 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้