ติดตั้งโซล่ารูปท็อปไม่ศึกษาข้อมูล อาจเสียค่าไฟฟ้าย้อนหลัง

10702216_476043749204673_8851423685209880337_n
ผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆ นะคับ นโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืน 

1. ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ (มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.)

2. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) 

3. (หมดเขตไปแล้วปลายปี 2556) สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และสำหรับอาคาร
ประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าภายในปี ๒๕๕๖ (ระยะเวลาการสนับสนุน ๒๕ ปี)


สรุปคือ โครงการที่ออกมาแปลกมาก เนื่องจากมีเวลาให้คนดำเนินการสั้นมากผิดปกติ
จนคนที่คิดจะทำตั้งตัวไม่ทัน บางคนเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่ามีโครงการนี้ มีหลายคนรู้เท่าไม่ถึงการ
จ้างบริษัทฯ ไปติดตั้ง แล้วโดนการไฟฟ้าส่งเอกสารสั่งให้รื้อถอน เพราะผิดระเบียบหมดเขต
ไปนานแล้ว ดังนั้นที่หลายท่านเคยสอบถามว่าสามารถติดตั้งระบบโซล่ารูปท็อปได้มั้ยใน
ช่วงเวลานี้ คำตอบคือน่าจะยังคับ เพราะยังไม่มีนโยบายชัดเจนลงมาจากรัฐ มีคนโดนแล้ว
หลายราย และหากติดตั้งไปอาจจะต้องเสียเงินฟรี และโดนเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังคับ
ดังนั้นควรติดตั้งระบบภายในเพื่อการประหยัดพลังงานไปก่อนคับ เพื่อความปลอดภัย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/T4hFvD

3654 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้