ทหารช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า “หยุดภัยแล้ง ด้วยแสงอาทิตย์”

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “หยุดภัยแล้ง ด้วยแสงอาทิตย์” ที่ดำเนินการโดย กกล.รส.ทภ.2, กกล.รส.ร.3 และ กกล.รส.จ.มห. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร พ.ท.ชลรบ ชำนาญพล รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ ผบ.ทบ.มีนโยบายให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากระบบประปาด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก

พ.ท.ชลรบกล่าวอีกว่า ทาง กกล.รส.จ.มุกดาหาร ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นเป้าหมายแรกในการดำเนินโครงการ โดยได้จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “หยุดภัยแล้ง ด้วยแสงอาทิตย์” ซึ่งมีมติให้สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม จากนั้นได้ตรวจสอบและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยนางปิ่นทอง การร้อย เจ้าของพื้นที่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ม.ค.2559 จะทำให้ราษฎรบ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 ได้รับผลประโยชน์จำนวน 63 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 200 ไร่ และเป็นจุดให้บริการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ สามารถรองรับการใช้งานโดยการแจกจ่ายน้ำประมาณ 600 ครัวเรือน กกล.รส.จ.มุกดาหาร มุ่งหวังว่าให้ราษฎรในพื้นที่มีแหล่งน้ำที่สามารถอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้า และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีต่อไป

จ.สกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.ชัยญัติ สายถิ่น ผบก. ภ.จ.สกลนคร พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.มทบ.29 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต7 สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐสู้ภัยแล้งและกำจัดผักตบชวาที่ลำห้วยหนองบัว บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง ใช้ลำห้วยหรือร่องน้ำเป็นแหล่งต้นทุนในการส่งกระจายน้ำให้ประชาชนได้ใช้ทำการเกษตร แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจากการสำรวจลำห้วยหนองบัวพบว่า มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมทำให้การระบายน้ำ ส่งน้ำและการกระจายสู่พื้นที่การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยหนองบัวขึ้น ความยาว 2,250 เมตร ลึก 2.50 เมตร และกว้างเฉลี่ย 3 เมตร สร้างความดีใจและพอใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ผวจ.สกลนครกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในลำห้วย และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมกำไรไร่ละ 5,000 บาท ต่อปี เป็น 6,500 บาทต่อปี พร้อมทั้งขยายพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์จาก 850 ไร่ ให้เป็น 1,500-2,000 ไร่ โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยจะดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ของ จ.สกลนคร และให้บ้านหนองสระ หมู่ 5 เป็นตัวนำร่อง ซึ่งจะเน้นลำห้วยหรือคูคลองที่ตื้นเขิน และมีผักตบชวาหนาแน่น เพื่อเปิดพื้นที่ให้น้ำไหลลงสู่หนองหารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้ง อบจ.สกลนคร ปภ.เขต 7 สกลนคร ปภ.จังหวัดมณฑลทหารบกที่ 29 ในการสนับสนุนเครื่องมือและกำลังพลในการดำเนินการครั้งนี้.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ

1653 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้