นวัตกรรมลูกผสม เก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์และการสั่นสะเทือนเพื่อผลิตไฟฟ้า

Hybrid Energy Harvester Uses Both Sunlight and Vibrations to Generate Electricity
hybrid-generator-537x4241
นวัตกรรมลูกผสม เก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์และการสั่นสะเทือนเพื่อผลิตไฟฟ้าได้
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย “Sungkyunkwan” และสถาบันเทคโนโลยีของซัมซุง
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งจากการสั่นสะเทือนและ
แสงอาทิตย์ โดยการสร้างอุปกรณ์เพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงานลูกผสมนี้
ทางนักวิจัยได้ใช้เซลล์ซิลิคอนนาโนพิลลาร์จับแสงแดด ซึ่งให้ประสิทธิภาพ
ในการดักจับพลังงานอัตราสูง ในขณะที่สามารถผลิตในปริมาณมากโดยที่มี
ต้นทุนต่ำ มีการใช้เทคนิคการกัดกร่อนพลาสม่าและขั้นตอนการหลอม
ด้านบนของแต่ละเซลล์ได้รับการเคลือบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ใช้งานบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริก ขั้วไฟฟ้าด้านนอกของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกบอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ ในระหว่างการทดลองนั้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอัตรา
ประสิทธิภาพการแปลงอยู่ที่ร้อยละ 3.29 และผลิต 0.8V ของไฟฟ้าด้วย
100dB ของเสียง นักวิจัยเชื่อว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่ออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายบนยานพาหนะ
และบนสภาพแวดล้อมบางอย่างที่แสงแดดนั้นไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้
โดยในอนาคตทางทีมงานมีแผนการทำงานบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮบริด
ที่มีความยืดหยุ่นโดยใช้พื้นผิวพลาสติก เพื่อการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้น

ที่มาและภาพประกอบ inhabitat.com
แปลและเรียบเรียงบทความโดย energysavingmedia

[sc:720x90yengo]

1864 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้