นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงเหลว

การใช้งานศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ค้นพบวิธีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิงเหลว ที่มาจากบทความ
ในวารสาร Journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

solar2

ในขณะนี้ พลังงานแสงอาทิตย์สามารถแปลงเป็นไฮโดรเจนโดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หลังจากนั้น
จะสามารถเก็บในเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อการนำมาใช้ในอนาคต แต่ไฮโดรเจนไม่ประสบผลสำเร็จที่จะเป็น
แหล่งพลังงานของโลกซึ่งต้องการในรูปของเชื้อเพลิงเหลว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แยกน้ำกลายเป็นไฮโดรเจน
และออกซิเจน ต่อจากนั้นพวกเขาใช้แบคทีเรียมในการแปลงไฮโดรเจน บวกกับคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นเชื้อเพลิงเหลวไอโซโพรพานอล (Isopropanol)

solar1

“นี่เป็นการพิสูจน์ทฤษฏีที่ว่าเรามีวิธีในการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์และเก็บพลังงานไว้ในรูปแบบของ
เชื้อเพลิงเหลว” นักวิจัย Pamela Silver กล่าว

ความหวังในตอนนี้ก็คือมีผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาก ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีความสามารถ
ในการใช้พลังงานในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: U.S. Oil Production Reaches All-Time High Amid Low Crude Prices

ที่มา: http://time.com/3706444/solar-energy-liquid-fuel/ และ  greenintrend.com

[sc:720x90yengo]

1797 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้