นักศึกษา Rice University สร้างแนวคิดรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในเมือง

นักศึกษา กลุ่ม the Rice solar club จาก Rice University ในเมืองฮิวสตัน
ผลิตรถยนต์พลังงานโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก 
Shell Eco-marathon
โดยมีแนวติดให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนบุคคลขนาดเล็กสำหรับใช้เดินทางในเมือง 

22-04-60-00

22-04-60-04

มหาวิทยาลัยวิลเลียมมาร์ชไรซ์ หรือนิยมเรียกในชื่อ มหาวิทยาลัยไรซ์ ตั้งอยู่ที่เมืองฮิวสตัน
ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยไรซ์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2455

เมืองฮิวสตัน เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐเทกซัส และเมืองขนาดใหญ่อันดับสี่ของสหรัฐอเมริกา
ฮิวสตันเป็นที่รู้จักในชื่อเสียงของอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมัน อากาศยาน และการขนส่งทางเรือ
ท่าเรือในฮิวสตันเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก

22-04-60-02

22-04-60-03

22-04-60-01

 

ที่มา : http://news.rice.edu/2014/04/28/rice-solar-club-car-takes-a-spin/
และ https://www.youtube.com/watch?v=wN3Xg1VXzVg

2407 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้