นายกรัฐมนตรีฯ พูดถึงพลังงานทดแทน

นายกรัฐมนตรี พูกถึงพลังงานทดแทน
รายการคืนความสุข ให้คนในชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2559


ที่มา : Youtube สุรวัชช์ อึ้งอรุณ

2007 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้