นายกรัฐมนตรีฯ พูดถึงพลังงานทดแทน

นายกรัฐมนตรี พูกถึงพลังงานทดแทน
รายการคืนความสุข ให้คนในชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2559


ที่มา : Youtube สุรวัชช์ อึ้งอรุณ

1859 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้