บทความพิเศษ ความจริงของพลังงานไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์

57780

 • 1. ในอดีตแผ่นโซลาร์เซลล์..ตั้งแต่สมัยโครงการโซลาร์เอื้ออาทร ภาษีนำเข้า..0% ..
  ปัจจุบัน .ตั้งแต่มีโซลาร์รุ้ฟ..พิกัดนำเข้า เพิ่มเติมแผ่นโซลาร์เซลล์.. ที่มีไดโอดบายพาส
  ติดมาด้วย จะเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 10% ..และมีแนว..เป็นไปว่า ..หากมีสายต่อมาด้วย
  จะต้องเสียภาษี นำเข้า 30% เพราะเป็น..เครื่องจักรผลิตไฟฟ้า..
 • 2. ในประเทศ .มีโรงงานผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์ ..อะมอร์ฟัส คุณภาพดี ไวแสง โวลท์แข็ง
  มานานกว่า 15 ปีแล้ว คือ บางกอกโซลาร์ ..ฉะเชิงเทรา ..และโซลาร์ตรอน..โรงงานปากช่อง.
 • เขาใหญ่.. ที่ประกอบเวเฟอร์โพลี่คริสตัลไลน์ ..ส่วนอุปกรณ์อื่น ที่ใช้งานด้านโซลาร์เซลล์ประยุกต์
  ไม่ว่าจะเป็น โมดุลย์โนเวม หลอดไฟ สวิทซ์ ปลั๊ก..สายไฟ แบตเตอรี่.3 K deepcycle
  ซึ่งเราสามารถใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย ..ได้ 100% โดยไม่ต้องอาศัยการนำเข้า
  อุปกรณ์โซลาร์จากต่างประเทศเลย
 • 3. ตลอดเวลาที่ผ่านมา การขยายตัวของโซลาร์เซลล์.เกิดจากภาคประชาชน วัด บ้าน มีการนำ
  โซลาร์มาใช้ทั้งแบบ อิสระ และ แบบเชื่อมต่อกับสายส่งของไฟฟ้า.และที่สำคัญใช้ในภาคการเกษตร
  เพื่อการสูบน้ำขนาดใหญ่..อย่างกว้างขวาง ..หลังจากที่สามารถทำ hvdc โมดุลย์ได้ ทั้งจาก
  โมดุลย์ โนเวม และ จาก โมดุลย์จดประกอบ ..ซึ่งทั้งหมดนี้ หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้งบประมาณ
  จำนวนมาก ..มีส่วนกับเรื่องนี้น้อยมาก…และการขยายตัวระดับนี้ ..ไม่นาน..จะส่งผลให้เกิดการ
  ขยายตัวของการผลิต..
 • 4. ข้อจำกัด ทางด้านกฎระเบียบ ..จากรัฐ ที่ส่งผลกระทบ ต่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบเชื่อมต่อ ..
  กับสายส่งในระบบกริดไทด์ ..คือ..ผิดระเบียบของการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง
  …ห้ามขนานระบบผลิตไฟฟ้า และห้ามจ่ายไฟออก…ทำให้ บ้าน หรือ วัด ที่ติดระบบนี้..ถูกแจ้งให้ถอด
  ..การใช้งานออก..หรือ ..ถูกปรับ..แบบประเมินการใช้ไฟฟ้า..ย้อนหลัง หรือ ถูกเปลี่ยนมาตรวัดไฟฟ้า..
  จากแบบมิเตอร์ล้อหมุน มาเป็นแบบ ดิจิตอล ทีโอยู..คิดค่าไฟตามเวลา..ที่สำคัญ..ไม่อ่านไฟที่จ่ายออก
  ..เท่ากับ วัด จ่ายไฟออก..โดยหัก กลบลบกัน ไม่ได้ เหมือน มาตรวัดไฟแบบล้อหมุน ที่สามารถ
  หมุนย้อน…และถอยค่า..หักลบได้ ..
 • 5. ข้อกฎหมาย ที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่รู้กัน. พระราชกฤษฎีกา พศ 2552 ที่ออก ในสมัย นายกอภิสิทธิ์
  เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พศ.2550 ที่ออกในสมัย รัฐบาลยึดอำนาจ
  การปกครอง พศ 2550 คือ..ประชาชน สามารถผลิตไฟฟ้า ได้ ไม่เกิน 1000 กิโลโวลท์ แอมแปร์
  หรือ ไม่เกิน 1 เม็กกะวัตต์ ได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาติประกอบกิจการพลังงาน..เพียงแต่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบ..เท่านั้น..และ กฎกระทรวง..อุตสาหกรรม .ออกเมื่อเดือน ตุลาคม 2557 ที่ กำหนดว่า
  การผลิตพลังงานไฟฟ้า..จากโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน ..อาคาร ที่มีผู้อยู่อาศัย หรือ สามารถ
  ใช้สอยได้..ที่ไม่เกิน 1 เม็กกะวัตต์ ..ไม่เป็นโรงงานประเภทที่ 3 (แต่ไม่ชัดว่า แล้ว จะให้เป็น
  โรงงานประเภทที่ 1 หรือ 2 )

10410417_365145660323123_8601992010367113264_n

 • 6.จากข้างต้น..ไม่ว่า บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ..สามารถผลิตไฟฟ้า..จากโซลาร์เซลล์ ..ได้
  ไม่เกิน 1 เม็กกะวัตต์ ..โดยไมต้องขออนุญาติโรงงาน..และสามารถเชื่อมต่อ ‪#‎
  แบบไม่จายออกกับสายส่งได้‬..ซึ่งปัจจุบัน..เทคนิคการเชื่อมต่อ แบบสำรองไฟเองโดย
  ใช้แบตเตอรี่ ..เฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้งาน.. จะมัการลงทุนที่ถูกกว่า การลงทุนระบบกริดไทด์
  ..เมื่อไฟดับ เราไม่ดับด้วย ..เมื่อไฟไม่พอ ..ก็ขอใช้ส่วนจากไฟฟ้า..จาก ..สายส่งโดยไม่ต้องรอ
  การประกาศ..เสรีโซลาร์รู้ฟ .quick win..ของคณะ สภาปฏิรูป จาก คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง
  พศ 2557 ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณา จาก ครม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน…
 • 7.โซลาร์รู้ฟ.รุ่น.ที่ประกาศไปแล้ว และ ทำไปแล้ว ตามกำหนด 25 ปีสัญญา ..จะได้รับเงินค่าไฟฟ้า
  คงที่ ตลอดอายุสัญญา.. ในขณะที่ โซลาร์ฟาร์ม ขนาดใหญ่.ได้ แอดเดอร์.. หรือ..ส่วนเพิ่ม
  พิเศษ 9 บาท ..จากค่าไฟฐาน บวก ค่าเอฟที่ ตลอด อายุสัญญา ตามจริง ที่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ..
  ความจริง เราหาแต่ทางได้เงิน หาแต่เวลาคืนทุน ..หากเราทำเพื้อใช้เอง แทนการจ่าย ..
  ก็ไม่ต้องนำส่วนที่ลดการจ่ายได้ ไปคิดภาษี เหมือนกับโซลาร์รู้ฟ ที่นอกจาก ค่าไฟที่ได้
  จะบวกภาษีไม่ได้ เพราะเป็นครัวเรือน ไม่ใช่นิติบุคคล ..ที่จะสามารถยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้ว
  ยังต้องนำรายได้ค่าไฟ..ไปคิดประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..
 • 8.สิ่งที่ข้ามไป..ไม่คิด ไม่ทำ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ อุปปกรณ์ไฟฟ้า ในบ้าน วัด
  โรงเรียน โรงงาน ก่อน โดย การ เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนน้ำยาคามเย็น..หรือ การ ติดแคป
  เพื่อปรับค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ ..หรือ การลดอุณหภูมิอาคาร..ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  ลง 30% หรือ การเปลี่ยนเวลา ใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ไฟมาก ไปเป็นเวลา หลัง 4 ทุ่ม และ
  ก่อน 6 โมงเช้า ซึ่งค่าไฟจะถูกกว่าครึ่ง ..
 • 9. การคืนทุนระบบโซลารเซลล์ ที่ได้ผลตอบแทนคืนทุน 100% ในระยะสั้น ปีเดียว ..คือ
  การสูบน้ำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ผลผลิตที่มีน้ำ..จะได้ เท่าตัว ..
  แค่ขายผลผลิตที่ได้เพิ่ม ก็เหลือมากกว่าแล้ว..ซึ่งเรากำลังสอนให้ทำเอง..ไม่ต้องรอใคร..

ที่มาบทความ : (อ.นันท์) Phakdee Nun
แนะนำบทความ : Watcharin Chutthong
[sc:720x90yengo]

14099 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้