บางจาก จับมือสถาปนิกสยาม และ12 มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ “บ้านโซล่าเซลล์แบบมืออาชีพเพื่อคนไทย”

8CA7A46859324F9B87C4DF284765F8C6
บางจาก จับมือสถาปนิกสยาม และ12 มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ “บ้านโซล่าเซลล์
แบบมืออาชีพเพื่อคนไทย” หนุนลดใช้พลังงานนายวิเชียร อุษณาโชติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม เปิดเผยว่า บางจากสนับสนุน
การนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจไปยังพลังงานสะอาด
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยได้จัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หรือ Sunny Bangchak ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง ที่อำเภอบางปะอิน
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
กำลังผลิตรวม 70 เมกะวัตต์ และกำลังจะเปิดเพิ่มเติมในภาคตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนืออีก 48 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 118 เมกะวัตต์
ที่มา : posttoday.com

[sc:720x90yengo]

2400 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้