บ.จีนลงทุนโซลาร์ในลาว ช่วยคนบ้านนอกไม่ต้องรอสายไฟเพราะแดดเหลือเฟือ

App023-770x470
บ.จีนลงทุนโซลาร์เซลล์ในลาว ช่วยคนบ้านนอกไม่ต้องรอสายไฟเพราะแดดเหลือเฟือ! นักธุรกิจจากประเทศจีนเปิดบริษัท ลาวกรีนซิตี้ ในกรุงเวียงจันทน์ ลุยทำโครงการฟาร์มแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ป้อนให้กับหมู่บ้านห่างไกลที่สายไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ประธานบริษัทเปิดใจแม้ลาวจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมากแต่มีความต้องการพลังงานหมุนเวียนอื่นด้วย

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานว่า Mr. Cheng Xiaovang นักธุรกิจจากประเทศจีนได้ตัดสินใจทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศลาว โดยการตั้งบริษัทลาวกรีนซิตี้ขึ้น ทั้งที่ประเทศลาวสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ารายใหญ่ในผืนแผ่นดินใหญ่อาเซียนจนได้ชื่อว่า ‘แบตเตอรี่แห่งอาเซียน’ อยู่แล้ว

Image

Mr. Cheng กล่าวว่าความคิดที่จะเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในลาว เกิดขึ้นระหว่างที่ตัวเขาและเพื่อนได้มีการโอกาสมาท่องเที่ยวและพบว่าประเทศลาวมีแสงแดดมาก จึงได้คุยกับเพื่อนๆ ให้มาร่วมลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

‘เราเห็นศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากประเทศลาวมีอากาศร้อนและมีแดดตลอดเวลา ทำให้เราคิดที่จะมาลงทุนในพลังงานทางเลือกทั้งลมและแสงแดด’

Mr. Cheng ให้สัมภาษณ์เวียงจันทน์ไทม์ส ว่าการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะช่วยให้ชุมชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีเครือข่ายสายไฟฟ้าเข้าถึง สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ โดยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่สามารถตั้งขึ้นเฉพาะจุดได้

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่า ปัจจุบันประเทศลาวพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโดยการสร้างเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถึงแม้จะเป็นพลังงานที่สะอาดอยู่แล้ว แต่ทางการมีแนวคิดว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์จะมีส่วนสำคัญช่วยให้การพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศลาวมีความต่อเนื่อง

Mr. Cheng กล่าวว่าในงานเปิดตัวบริษัทที่กรุงเวียงจันทน์ ว่า ขณะนี้ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นการเปิดกิจการในลาวจึงสอดคล้องกับกระแสที่เกิดขึ้น

ศ.ดร. สุกกงแสง ไชยะเลิด ประธานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดบริษัท ให้สัมภาษณ์ ว่าการเปิดบริษัทลาวกรีนซิตี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา เพราะบริษัทแห่งนี้จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยการพัฒนาพลังงานทางเลือกของมหาวิทยาลัย

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่า นอกจากประธานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่เข้าร่วมงานเปิดตัวบริษัทแล้ว ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผู้บริหารเมืองก็เข้าร่วมงานด้วย แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในลาวจากฝากฝั่งของรัฐบาล

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3084
วันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2558

[sc:720x90yengo]

2600 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้