ประเทศสิงคโปร์ ต้นแบบตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ

ประเทศสิงคโปร์ ต้นแบบตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ

9dfe546c

ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีการให้มาตรการสนับสนุนทางการเงินใดๆ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำแผนที่ศักยภาพ
แสงอาทิตย์ โดยใช้แผนที่ GPS เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัด แนวโน้มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์อาทิตย์ของประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นรูปแบบการติดตั้งบนหลังคา มากกว่าบนพื้นดิน

ในอนาคตหลังจากที่ราคาไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแข่งขันได้กับราคา
ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง การสนับสนุนจากภาครัฐก็ไม่มีความจำเป็นต่อไป

5O24

640572-img-1352119541-1

ที่มา : สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. (Bureau of Solar Energy Development,DEDE)

[sc:720x90yengo]

 

3407 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้