ป.ป.ท. ลุยสอบจัดซื้อโซล่าเซลล์ พบพิรุธราคาแพงกว่าท้องตลาด

ปปท.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดซื้อจัดจ้างระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ที่บุรีรัมย์
หลังได้รับร้องเรียนมีการจัดซื้อแพงเกินราคาท้องตลาด ราคาต่างกันสองเท่า พบพิรุธตั้งงบจัดซื้อต่ำ
กว่า 2 ล้านเลี่ยงการประมูล ชี้หากพบดำเนินการโดยมิชอบหรือมี จนท.รัฐเอี่ยว ยันเอาผิดตามกฎหมาย
เด็ดขาด ฐานทำให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน

  ppt

 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 4 ก.ย.57)  นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมด้วยนายนภดล  เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 นครราชสีมา  และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.หนองกี่  , โนนสุวรรณ และ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกงบประมาณไปแล้วภายหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวในราคาสูงเกินความเป็นจริง
 
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ อบต.โคกสว่าง  อ.หนองกี่ และ อบต.ดงอีจาน  อ.โนนสุวรรณ  พบว่ามีการจัดซื้อโซล่าเซลล์ แห่งละ 17 ต้น ในราคาชุ ละ 114,000 บาทต่อต้น โดย 1 ต้นจะประกอบไปด้วย เสาชุบกัลป์วาไนซ์ สูง 6 เมตรพร้อมกิ่ง , แผงเซลล์ แสงอาทิตย์โมโนคลิสตัล ซิลิกอน ขนาด 130 วัตต์ , ชุดโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 32 วัตต์  , กล่องโลหะชุบกัลป์วาไนซ์  , ชุดควบคุมประจุแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 10 แอมป์ และแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำ รวม 6 รายการ 
 
                                             ปปท_
ขณะที่จากการตรวจสอบการติดตั้งโซล่าเซลล์ อบต.หนองโสน อ.นางรอง มีการจัดซื้อในราคาชุดละเพียง  42,000 บาท และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคุณภาพ และปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คล้ายกัน ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งประเทศที่ได้รับจัดสรรงบ 13 จังหวัด 173 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 18,506 ล้านบาท โดยผู้ดำเนินการจัดซื้อคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สำหรับ จ.บุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินโครงการดังกล่าวรวม 31 โครงการ กระจายใน 6 อำเภอ 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 57.587 ล้านบาท
 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวว่า  การลงพื้นที่ในวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่สำคัญและเข้าข่ายที่มีการทุจริตจริง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 อำเภอ จาก 6 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อำเภอนางรอง , อำเภอหนองกี่ , และอำเภอโนนสุวรรณ พบว่ามีเพียงอำเภอนางรอง เพียงอำเภอเดียวที่มีการจัดซื้อระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ในราคาชุดละไม่เกิน 48,000บาท โดยใช้งบการจัดซื้อทั้งสิ้น 17 ชุด รวมเป็นเงิน 716,000บาท ต่างจาก 5 อำเภอที่เหลือในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการจัดซื้อระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ 17 ชุดเท่ากัน และมีมูลค่าสูงถึงชุดละ 114,000 บาท  โดยใช้งบประมาณเต็มจำนวนถึง 1,938,000บาท ซึ่งถือเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด เป็นเหตุน่าเชื่อที่จะมีการทุจริตจริงในพื้นที่
 
อย่างไรก็ตาม ยังพบความผิดปกติหลายอย่างทั้งราคาจัดซื้อที่แพงเกินความเป็นจริง แตกต่างจากราคาท้องตลาดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งแต่ละแห่งมีการตั้งงบจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่ราคาประมาณ 1,930,000 บาท แต่ไม่ให้เกิน 2 ล้านบาท   เพื่อไม่ให้มีการอีอ๊อกชั่น หรือประมูล โดยจะดำเนินการตรวจสอบให้ครบทั้ง 173 แห่งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2558
 
จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับทราบตามขั้นตอน ซึ่งหากพบว่ามีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ทั้งหากสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่  ก็จะถูกเอาผิดทั้งวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกัน โทษฐานทำให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน
 
นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง กล่าวว่า ทาง อบต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 มูลค่ากว่า 1,938,000 บาท ให้จัดซื้อระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ด้านนายอำเภอก็ได้เปิดให้บริษัทต่างๆ เข้ามายื่นซองประมูลเพื่อแข่งขันกัน แต่ราคาครั้งแรกที่ได้รับการเสนอ นายอำเภอเห็นว่ามีราคาที่สูงเกินจริง จึงได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบราคาจริงในท้องตลาด จึงทราบว่าราคาต้นทุนการจัดสร้างไม่น่าเกิน 48,000 บาท จึงเปิดให้มีการเสนอราคาแข่งขันใหม่อีกครั้ง โดยผลสรุปการประมูลโครงการได้ราคาต่ำกว่าที่ตั้งไว้ และมีเงินงบประมาณเหลือส่งคืนให้กับสำนักงบประมาณอีกกว่า 1,200,000 บาท
[sc:720x90yengo]
2529 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้