ผลการวิจัยใน แมสซาชูเซต ชี้ โซล่าเซลล์ ขึ้นแท่นเป็นพลังงานระดับกลาง

คนส่วนใหญ่จะแสงอาทิตย์ในแมสซาชูเซต เป็นคนที่มีรายได้ครัวเรือน น้อยกว่า $ 150,000
ตามการสำรวจที่จัดทำโดย New England Clean Energy จากลูกค้ากว่า 250 คน
พบว่าคนที่ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะซื้อโดยการซื้อสด หรือโดยการผ่อนชำระ

Solar_panels_on_house_roof

Anti-solar forces in Arizona and other states หรือ “กองกำลังต่อต้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรัฐแอริโซนาและรัฐอื่นๆ” จะอ้างว่านโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ –
เป็นตัวชีวัดของที่ผู้จำหน่ายโซล่าเซลล์ สำหรับการผลิตของพวกเขาซึ่งรับประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายของคนยากจน “Durrenberger” กล่าว

“เราทราบว่าความต้องการจำนวนมากของครอบครัวชนชั้นกลางและผู้เกษียณอายุที่มีรายได้คงที่
จะแสงอาทิตย์ ตอนนี้เรามีข้อมูลยืนยันว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดจะได้รับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อขายคืนไฟฟ้าให้กับรัฐ ตามนโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ก้าวหน้า เช่นในแมสซาชูเซต
ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าถึงแทบทุกคนที่มีเครดิตที่ดี

แม้กระทั่งผู้ที่เครดิตไม่ดี บ้านที่ไม่มีความพร้อมในการใช้โซล่าเซลล์ หรือผู้เช่าบ้าน
ก็ยังสามารถเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ในวันนี้ ผ่านสวนพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน
Durrenberger กล่าว

solar-cell

“นอกจากนี้ยังถูกอ้างว่าเงินจำนวนมากที่จะอุดหนุนผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ โดยคำนึงถึง การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าให้กับประชาชนชุมชนเศรษฐกิจของเรา, สภาพแวดล้อมของเรา
และสังคมของเรา. โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยปรับปรุงคุณภาพ
อากาศ และทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

ทั้งยังกล่าวว่า “พลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยสร้างงานในท้องถิ่นและการเติบโตของธุรกิจ
ขนาดเล็ก ช่วยรักษาต้นทุนด้านพลังงานในระดับภูมิภาคโดยการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงาน
ที่นำเข้า

gf

“ในที่สุดผลประโยชน์สาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบที่กำลังเริ่มต้นที่จะประเมิน
ตัวอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มความหลากหลาย ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้การผลิตไฟฟ้า
ใกล้เคียงกับการผลิตไฟฟ้าในระบบอื่นๆ และเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานสาธารณูปโภค
เพิ่มมูลค่าและเป็นการเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐานใหม่ “Durrenberger กล่าวว่า

ข้อมูลจาก New England Clean Energy โดยการสำรวจออนไลน์แบบไม่ระบุชื่อจากลูกค้า 460 คน
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2014

ที่มา : solardaily.com

[sc:720x90yengo]

2103 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้