ผลงานนักศึกษาเทคนิคคูเมือง แผงโซล่าเซลล์ แปรผันตามแสงอาทิตย์

2011_07_07_163554_tWUvNw

แผงโซล่าเซลล์แปรผันตามดวงอาทิตย์ นี้อาศัยหลักการสะท้อนของแสง ของดวงอาทิตย์ ส่องลงตกกระทบกับวัตถุที่สะท้อนแสง (จานดาวเทียมที่ติดฟอยล์สะท้อนแสง)แล้วสะท้อนไปยังแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้ที่จุดรวมแสงนั้น เพื่อให้แผงโซ่ล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ แม้ปริมาณแสงดวงอาทิตย์จะน้อยในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็นและแผงโซล่าเซลล์จะสามารถหันแผงรับแสงอาทิตย์เอง อัตโนมัติโดยใช้แอลดีอาร์ ติดตั้งเพื่อรับแสงอาทิตย์ 3 ตัว แต่ะละตัวจะติดตั้งทำมุมเอียงตัวละ 45 องศา แล้วทำข้อมูลการรับแสงไปประมวลผลการทำงาน โดยใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ เพื่อไปควบคุมการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านี้จะควบคุมการหมุนของจานโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์ให้เป็นตามมุมที่ตั้งรับแสงอาทิตย์ไว้ และควบคุมกรทำงานแบบเซอร์โวลูปปิดจึงทำให้มีความแม่นยำสูงในการควบองศาของจานนั้นได้

ชื่อผลงาน : แผงโซล่าเซลล์แปรผันตามแสงอาทิตย์
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    ประเภท : 04 ด้านพลังงาน
วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   จังหวัด : บุรีรัมย์    ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประโยชน์และคุณลักษณะ
1. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์
2. สะดวกสบายกับการติดตตั้ง
3. สะดวกต่อการขนย้าย

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

3023 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้