พลังงานทรานส์ฟอร์เมอร์

189926
พลังงานทรานส์ฟอร์เมอร์ 
 ชุดประกอบหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์  ที่สามารถเปลี่ยน

รูปร่างเป็นหุ่นยนต์ต่างๆ ได้  ถึง 6 แบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสองมือ
ของเราเอง “6 in 1 Solar  Robot  Kit ” 
สร้างสรรค์โดย “sunshine”

ที่มา : muslimthaipost.com

[sc:720x90yengo]

1632 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้