พาชมโซลาร์ฟาร์ม 90MW ใหญ่สุดในอาเซียน

แม้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ จะเป็นพลังงานเสริมกำลังผลิตไฟฟ้า แต่ประเทศไทยก็นับว่ามีศักยภาพการผลิต โดยปัจจุบัน ไทยมีโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภาคเอกชนจึงยังแสวงหาโอกาสการลงทุน แต่ภาครัฐก็ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุน

farm

 

ที่มา : Voice TV 21
[sc:720x90yengo]

3486 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้