ภาคประชาชน อ.จะนะ กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถพึ่งพาพลังงานแสงแดดได้จริง

 557000013028105
ภาคประชาชนใน อ.จะนะ จ.สงขลา กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า ประชาชนสามารถพึ่งพา
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดได้จริง โดยมีการรวมตัวเป็นสหกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องพลังงานทางเลือก และขณะนี้มีบ้านต้นแบบของสมาชิกหลังหนึ่ง
ที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
เหมือนคนอื่น เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องนี้สามารถทำได้จริง” 

557000013028102

557000013028114

ในขณะ การไฟฟ้าฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
และมีการมอบของแจกแก่คนที่มาร่วมงาน

ด้าน นายบรรจง นะเส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า งานวิจัยของมหาวิทยาฮาเวิร์ด
พบว่าปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคปัญญาอ่อน 300,000 แสนคน
โดยมีสาเหตุมาจากการได้รับมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณปีละ
กว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จนนำมาสู่นโยบายยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในที่สุด

557000013028109

“ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวที่ประเทศชาติต้องแบกรับภาระของผู้ป่วยที่มาจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 150 แห่ง เพื่อยุติผลกระทบที่เกิดขึ้นมา
หลาย 10 ปี แต่ประเทศไทยกลับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าถ่านหินสะอาด และกำลังจะสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยไม่สนใจเสียงท้วงติง จึงน่าสงสัยว่าเป็นการสนองตอบกลุ่มทุนผูกขาด
พลังงานที่ไปลงทุนในเหมืองถ่านหินไว้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่” นายบรรจง กล่าว

5hj8ba86bgh7k9ah7gak8
ที่มา : manager.co.th

[sc:720x90yengo]

1691 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้