ระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้ว จะไม่ทนแรงดัน การใช้งานจำเป็นต้องเป็นการเติมน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity)

ระบบนำ้ร้อนแสงอาทิตย์สำหรับบ้านเรือน มีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างมั้ย
ระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้ว จะไม่ทนแรงดัน การใช้งานจำเป็น
ต้องเป็นการเติมน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) จึงจำเป็นต้องมีถังน้ำสำหรับ
เติมไว้ที่จุดสูงสุดของระบบน้ำร้อนแสงอาทิตย์

spd_20090602134542_b ppppp

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
heat_section

Solar_waterL

หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ใช้หลักการทางธรรมชาติที่เรียกว่า
“Thermosyphon” กล่าวคือ น้ำร้อนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ำเย็นจะไหลลงข้างล่าง น้ำเย็น
ในส่วนล่างของถังเก็บน้ำจะไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์ เมื่อน้ำได้รับพลังงาน
ความร้อนที่ส่งผ่านแผงรับรังสีแสงอาทิตย์น้ำก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะลอยตัวขึ้นไปตามท่อ
ทองแดงที่อยู่ในแผงไหลกลับเข้าไปสู่ถังเก็บน้ำและลอยตัวขึ้นไปสู่ส่วนบนของถังเก็บน้ำร้อน 
เป็นน้ำร้อนที่พร้อมนำไปใช้ได้

วิธีการใช้งาน 
VRS44-07-1

สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาและพื้นราบโดยมี โครงเหล็กรองรับเครื่องและแผง ในการติดตั้ง
ให้วางแผงรับแสงอาทิตย์เอียงลาดไปในทางทิศใต้ โดยมีมุมเอียงระหว่าง 15 – 30 องศา การเดินท่อจะมีความสำคัญต่อระบบมากจึง จำเป็นต้องอาศัยช่างที่มีความรู้และความชำนาญ โดยต่อท่อน้ำเย็นเข้ากับท่อน้ำเข้าของเครื่องทำน้ำร้อน (ท่อน้ำเข้าจะอยู่ด้านล่าง) และต่อท่อน้ำร้อนที่จะนำไปใช้งานเข้ากับท่อน้ำออกทางด้านบนของเครื่อง 

การบำรุงรักษา

  • ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดด้านหน้าแผงอย่าให้มีฝุ่นเกาะหนาจนเกินไป
  • ระวังการกระแทกที่จะทำให้กระจกแตก
  • ตรวจตราดูรอยรั่วตามท่อและถังเก็บน้ำร้อน หากพบให้รีบซ่อมแซมแก้ไขทันที

ที่มา : สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.) กระทรวงพลังงาน
และ 84tambonsforking.com
[sc:720x90yengo]

3836 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้