ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน ENERGY EFFICIENT LIGHTING

ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน

ENERGY EFFICIENT LIGHTING

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

การออกแบบระบบแสงสว่างของบ้านพักอาศัย จะคำนึงถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของแสงและลักษณะการใช้งานเป็นหลักเช่น

  • การใช้แสงเพื่อตกแต่งและสร้างบรรยากาศภายในบ้าน ซึ่งอาจไม่ต้องการความสว่างมากนัก แต่จะเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก
  • การใช้แสงสว่างในห้องทำงาน ซึ่งต้องการแสงที่มีความสม่ำเสมอและมีปริมาณความสว่างมากพอสมควร ตลอดจนมีมุมของแสงและการกระจายแสงที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • การใช้แสงสว่างบริเวณทางเดิน ซึ่งต้องการความสว่างไม่มากนัก
  • การใช้แสงสว่าง ควรพิจารณาใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

การประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง

  • ในช่วงเวลากลางวัน การใช้แสงจากธรรมชาติจะเพื่อลดภาระในการส่องสว่างภายในตัวบ้าน แต่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น เช่นใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดหลอดแสงสว่าง เช่น ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ทางเดิน เป็นต้น เพราะมีความเข้มของการส่องสว่างสูงมากและไม่สม่ำเสมอ
  • ใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดผอม (หลอดฟลูออเรสเซนต์) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้ 4-5 เท่า และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ 8 เท่า แต่ต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่ใช้งานด้วยเช่นกัน
  • ควรทาผนังห้องหรือเลือกวัสดุพื้นห้องที่เป็นสีอ่อน ๆ เพื่อช่วยสะท้อนแสงสว่างภายในห้อง

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
http://www2.dede.go.th

3925 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้