ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อ ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์)
พ.ศ. 2557

GridConnectSystem03_TH

solar_rooftop1

solar_rooftop2

solar_rooftop3

solar_rooftop4

solar_rooftop5

solar_rooftop6

ดาวน์โหลดไฟส์ PDF คลิ๊กที่นี่

*หมายเหตุ : หากท่านดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นหน้าประกาศ
กรุณาคลิกเพื่อปรับปรุงโปรแกรม 


ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กด้านล่าง
การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ที่มา : ERCLogo

[sc:720x90yengo]

7025 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้