รัฐบาลเตรียมให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป ในเดือนหน้า

รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนหน้า โดยบ้านเรือนหรืออาคารที่มียอดใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเดือนละ 10,000 บาท จะคุ้มทุนจากการติดตั้งโซลาร์รูฟทอปได้ ภายใน 8 ปี 
นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี ธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ได้อนุมัติให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากประชาชนทั่วไป ที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟทอป ในครัวเรือน โดยจะเปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟทอปภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

เบื้องต้น จะรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะแรก 100 เมกะวัตต์ ผ่านการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งจะรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านเรือน 10 เมกะวัตต์ และจากอาคารสำนักงาน 40 เมกะวัตต์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำสัญญา และเริ่มขายไฟฟ้าได้ภายในวันที่ 31มกราคมปีหน้า

สำหรับบ้านเรือนและอาคารที่จะขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐนั้น
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งโซลาร์รูฟทอปมากที่สุด
ต้องมียอดใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเดือนละ 10,000 บาท
จึงจะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า และคุ้มค่าต่อการลงทุนภายใน 8 ปี

 

ที่มา : www.ch7.com

2691 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้