รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนาม ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(11 ธ.ค. 57)

pic_11_12_57_03

         ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง
โครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบอลลูม C
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

           เพื่อร่วมลงนามแสดงเจตนาร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตาม
โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่
ทรงมีพระชนม์มายุครบ 89 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559

pic_11_12_57_01 pic_11_12_57_02 pic_11_12_57_04 pic_11_12_57_05

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : กระทรวงพลังงาน

[sc:720x90yengo]

1766 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้