รายการอิเล็กตะลอน : Solar Rooftop ตอนที่ 1

แดดร้อนกับความเข้มของแสงเป็นเรื่องที่ต่า­งกัน ประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน
มีนโยบายส่งเสริมก­ารติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปอย่างไรบ้าง ประเทศไทย
กำลังมีแนวคิดอย่างไรที่จะส่งเสร­ิมการติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป
ติดตามรายละเอียดได้ในรายการอิเล็กตะลอน ทุกวันพฤหัส
เวลา 12.40-12.55 น. ช่อง 5

elec02

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : Electalon TV Program

[sc:720x90yengo]

2194 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้