รายการ อิเล็กตะลอน Solar Rooftop ตอนที่ 2 แนวทางการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปจ­ากภาครัฐของประเทศไทย

แนวทางการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปจ­ากภาครัฐของประเทศไทย
เป็นอย่างไร,มีอะไรบ้­าง ? ทั้งในด้าน Fiscal และ Nonfiscal และในช่วง
บอกเล่าข่าวไฟ ไปติดตามดูกันว่าประเทศใดเอ่ย ขยะในประเทศไม่พอ
ต้องมีการนำเข้าขยะ และเขานำเข้าขยะมาเพื่ออะไร

electalon02

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : Electalon TV Program

[sc:720x90yengo]

1732 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้