รายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) ครั้งที่ 1

10-03-58-01

10-03-58-02

10-03-58-03

10-03-58-04

10-03-58-05

10-03-58-06

10-03-58-07

10-03-58-08

ที่มา :  10-03-58-10

[sc:720x90yengo]

2557 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้