‘ลพบุรี โซลาร์’ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 231115

       ขณะเดียวกัน สหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการลพบุรี โซลาร์ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท ซีแอลพี ไทยแลนด์ รีนิวเอเบิลส์ ลิมิเต็ด และ บริษัท ไดมอนด์ เจเนอเรติ้ง เอเซีย ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 เท่ากัน ขนาด 63 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ติดอันดับโลก และถือเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่ใหญ่ที่สุดในโลก เหมาะกับอากาศร้อนของประเทศไทย

 

e001

       ทั้งนี้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และมองว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างค่อนข้างมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ติดตั้งน้อย และต้นทุนในการผลิตเริ่มลดลง ขณะที่พลังงานทดแทนอื่นๆ จะมีปัญหาในส่วนของที่ตั้ง และที่มาของแหล่งเชื้อเพลิง

ลพบุรีโซลาร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ ซึ่งนับได้ว่าใหญ่ติดอันดับโลกทีเดียวนะครับ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถให้กำลังการผลิตได้ถึง 84 เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซลาร์แบบทินฟิล์ม จำนวนกว่า 800,000 แผ่น
  61 

ภายในลพบุรีโซลาร์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์) ยังมีอาคารศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนภายใต้ชื่อ “GreenNEDucation” แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เรื่องราวประวัติ และรวมของดีของจังหวัดลพบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างคือ หอสูงที่สามารถเห็นวิวรอบโรงไฟฟ้าแบบ 360 องศา 
 
ลพบุรีโซลาร์ ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ 3 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
ที่มา : sanook.com , egco.com , sadoodta.com

       

10044 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้