ลิลี่แพด (Lilypad) โครงการเมืองลอยน้ำในอนาคต

ลิลี่แพด (Lilypad) โครงการเมืองลอยน้ำโดย ศิลปิน วินเซนต์ คัลเลย์โบต์ ซึ่งเป็นการรอรับปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เมืองที่สมบูรณ์แบบนี้ จะจุผู้คนได้ราว 50,000 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

0001

0002

และเมืองลอยน้ำนี้ยังมีสถานที่ที่เพียบพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคนเมืองครบครัน ทั้งสถานที่ทำงาน ช็อปปิ้ง พักผ่อน สถานบันเทิง เป็นการวางแผนรองรับอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยม

0003

0004

0005

0006

 

ที่มา :
r204design.com
petmaya.com

3575 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้