สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

stat
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำ สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖ (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงาน ที่สำคัญของประเทศไทยให้กับหน่วยงานภาครัฐอกชนและผู้สนใจ สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖(เบื้องต้น) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี วัดสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ประกอบด้วยสถิติข้อมูล การผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้พลังงาน ามรอบระยะเวลาปีปฏิทิน ๒๕๕๖ พพ.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย พลังงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็น ประโยชน์ต่อการจัดทำสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทยด้วยดีตลอดมา

ดูข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: (ไฟส์ PDF)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
nlogot

 

2987 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้