สนามบินอินเดีย หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าใช้ในสนามบิน

Cochin International Airport in Kerala, India, is going all in on solar. Wait, what? Yep, 46,150 solar panels are powering the airport.

 

สนามบิน Cochin International Airport ในเมือง Kerala ประเทศอินเดีย
หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในสนามบิน
โดยใช้แผงโซล่าเซลจำนวน 46,150 แผ่น ในการจ่ายไฟเข้าสนามบิน

Cochin_international_airport_terminal

cochin-international-airport-big1

Cochin-International-Airport-solar-power-energy-sustainability-india-ecowanderlust-kochi-kerala

COCHIN_INTERNATION_1593255f

 

 

ที่มา : AJ+ และ  Ebikr

[sc:720x90yengo]

2892 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้