สรุปสถานการณ์การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก ปี 2557

sss
สรุปสถานการณ์การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก ปี 2557
อันดับที่หนึ่งที่ติดตั้งเพิ่ม คือ ประเทศจีน 10.6 GW ตามด้วยอันดับสอง
ประเทศญี่ปุ่น 9.7 GW ส่วนการติดตั้งสะสม อันดับหนึ่ง ยังคงเป็น
ประเทศเยอรมนี ซึ่งถ้าอัตราการติดตั้งของประเทศจีนยังสูงเช่นนี้
ปีหน้าอันดับสองอย่างประเทศจีน คงจะแซงหน้าประเทศเยอรมนีเป็นแน่

Image

0eaf7d02

Vauban_-_SMU1-600x398

ที่มา : สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. (Bureau of Solar Energy Development,DEDE)

[sc:720x90yengo]

2858 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้