สวนพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะถูกติดตั้งในปี 2015 ในเซอร์เบีย

1362451662

โครงการยักษ์ใหญ่ “สวนพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะถูกติดตั้งในปี 2015 ในเซอร์เบีย”
ซึงเป็นความร่วมมือของรัฐบาลของกรุงเบลเกรดและบริษัท เอกชนในการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสวนสาธารณะที่จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3,000 เฮกตาร์

ที่มา : bloggang.com

1702 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้