สารคดีชุด “อนาคตสดใส ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ตอนที่ 2 : โซลาร์ฟาร์มไทยที่หนึ่งในอาเซียน

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
[sc:720x90yengo]

2060 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้