สารคดีชุด “อนาคตสดใส ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ตอนที่ 3 : โซลาร์รูฟท๊อปอาคารขนาดเล็ก

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
[sc:720x90yengo]

1831 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้