สารคดีชุด “อนาคตสดใส ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ตอนที่ 4 : โซลาร์รูฟท๊อปอาคารขนาดใหญ่/โรงงาน

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
[sc:720x90yengo]

2103 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้