สารคดีชุด “อนาคตสดใส ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ตอนที่ 5 : โซลาร์รูฟท๊อปบ้าน : หลังคาผลิตไฟฟ้า บ้านทำเงิน

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
[sc:720x90yengo]

2085 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้