สารคดีชุด “อนาคตสดใส ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ตอนที่ 1 : แสงอาทิตย์ ทางเลือกที่สดใสของการผลิตไฟฟ้าไทย

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
[sc:720x90yengo]

1571 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้