สำนักงาน กกพ. เชิญหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มสัมมนา

12049473_1092118184161477_4997514414248456865_n

สำนักงาน กกพ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “เฉลยเส้นทางโซลาร์ราชการ & สหกรณ์ภาคการเกษตร” ในวันที่ 28 ก.ย. 58 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 58 ภายในเวลา 12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1204

rotation energy

กำหนดการ

ร่างกำหนดการสัมมนา
“เฉลยเส้นทางโซล่าร์ราชการ & สหกรณ์ภาคการเกษตร”
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
ณ ห้องราชมณเฑียร 1-3 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

12.30-13.30      ลงทะเบียน/ รับเอกสารประกอบการสัมมนา

13.30-13.45      กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดสัมมนา
                       โดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
                       กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

13.45-14.30     นำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้า
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

14.30-14.45     พักรับประทานของว่าง

14.45-16.30     เสวนาถาม-ตอบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการสัมมนา 
2. ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา 
3. แผนที่โรงแรมมณเฑียร  
4. เอกสารประกอบการสัมมนา


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ที่มา :
ERCLogo

[sc:720x90yengo]

2578 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้