เกี่ยวกับเรา

ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคนไทย

การอ้างอิงข้อมูลและลิขสิทธิ์

เวบไซต์ http://www.อยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์.com
เป็นแหล่งรวบรวม และให้ความรู้ ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
และข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการ
เนื้อหาต่างๆ มีที่มา และแหล่งอ้างอิงตามลิขสิทธิ์
ของเจ้าของบทความนั้นๆ สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของสัญลักษณ์นั้นๆ
โดยเวบไซต์เป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้นจากหน่วยงานและนักวิชาการ
รวมถึงสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่ได้นำเสนอข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หากข้อมูลใดผิดพลาด หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง สามารถแนะนำข้อมูลเข้ามาได้
เพื่อให้ข้อมูลในเวบไซต์จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ

ท่านผู้ใช้บริการข่าวสารจากเวบไซต์
สามารถเข้าผ่านระบบมือถือ Smart Phone และ แทปเลตทุกชนิด

โดยเวบไซต์มีระบบ Responsive System ที่รองรับการชมผ่านอุปกรณ์มือถือ
สมาร์ทโฟน แทปเลตทุกชนิด ได้ทันที
โดยแสกน QR Code ทางแถบด้านขวามือของเวบไซต์

ด้วยความเคารพ
Administrator
14646 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 39 ผู้เยี่ยมชมวันนี้