หลวงพี่ พงศกร วัดราชนัดดา ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับ Solar rooftop

หลวงพี่ พงศกร วัดราชนัดดา ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับ
Solar rooftop และก่อนจะติดตั้ง solar rooftop ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง
ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการติดตั้ง ใครได้ประโยชน์ ประเทศชาติหรือประชาชน

elec01

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : Electalon TV Program
[sc:720x90yengo]

2169 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้