เกาะอิกจ์ในหมู่เกาะอินเนอร์ เฮบริดีส ที่สามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ้าร้อยละ 90 จากพลังงานลม แสงอาทิตย์ และน้ำ

เกาะอิกจ์ในหมู่เกาะอินเนอร์ เฮบริดีส ที่สามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ้าร้อยละ 90
จากพลังงานลม แสงอาทิตย์ และน้ำ

 

 

ที่มา : inhabitat.com

1382 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้